Prijs Hoge Gezondheidsraad voor Kim Beernaert

06-07-2016

Dutch text only

prijs Kim Beernaert

 

BERICHT HOGE GEZONDHEIDSRAAD

Prijsuitreiking “Wetenschap & gezondheid”: vijfde editie

De Hoge Gezondheidsraad heeft voor de vijfde keer de prijs “Wetenschap & Gezondheid” uitgereikt, met een waarde van 4.000€. Deze prijs, toegekend op voorstel van een jury bestaande uit experten van de Raad, beloont de beste doctoraatsthesis onlangs verdedigd door een jonge beloftevolle wetenschapper in een domein van de volksgezondheid waarin dit adviesorgaan actief is.

De laureate dit jaar is Kim Beernaert (Universiteit Gent & Vrije Universiteit Brussel) met haar proefschrift “Identifying and addressing palliative care needs throughout the illness trajectory”.

Over de Hoge Gezondheidsraad(HGR)

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Met het oog op de bescherming en de verbetering van de volksgezondheid, brengt de Hoge Gezondheidsraad wetenschappelijke adviezen uit als leidraad voor beleidsmakers en gezondheidswerkers. Dankzij zijn netwerk van experts en zijn interne medewerkers, baseert hij deze onpartijdigeen onafhankelijke adviezen op een multidisciplinaire evaluatie van de huidige stand van de wetenschap. Zo heeft de HGR een systeem van beheer van mogelijke belangenconflicteningesteld. De Raad verstrekt zijn adviezen op verzoek of op eigen initiatief en maakt ze openbaar.

 

 

 

adidas

 
Share this
Deel dit bericht